Arv og generasjonsskifte

Arverett er ett av våre hovedsatsingsområder. Våre advokater har lang erfaring med bistand på det arverettslige området, også som offentlig oppnevnt bobestyrer for tingrettene.

Vi bistår i alle spørsmål knyttet til arv og skifte, herunder private dødsboskifter, planlegging av overføring av verdier til arvinger, testamentariske disposisjoner, arvespørsmål i samboerforhold, opprettelse av fremtidsfullmakt m.v.

Videre yter vi bistand i skatte-spørsmål relatert til planlegging og gjennomføring av generasjonsskifte, for eksempel ved overføring av eiendom fra foreldre til barn.

Se også kompetanseområdene Testament og Dødsbo.

Kjernekompetanse

  • Fremtidsfullmakt
  • Overføringer ved generasjonsskifte
  • Forskudd på arv, gave
  • Pliktdelsarv
  • Privat skifte
  • Eventuell konflikt mellom arvinger
  • Avkortning i arv
  • Uskifte