Advokat Line Hvidtsten Ingebrigtsen

Personalia og kontaktinformasjon:


Dir nr +47 55 55 96 11
Mob +47 97 58 50 04

E-post: lhi@advokatbergen.no

Virksomhetsområder:
 • Erstatningsrett - Spesiell kompetanse på erstatningskrav etter vold og overgrep.
 • Bistandsadvokat
 • Strafferett
 • Arv og Skifte
 • Familerett
 • Eiendomsoppgjør
Utdannelse:
 • 1986-1993 Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen (avbrutt av 2 svangerskapspermisjoner)
 • 2006 Meklingskurs - Autorisert advokatmekler
 • 2012 Obligatorisk kurs i fast eiendoms rettsforhold
Arbeidserfaring:
 • 1993-2001 Hordaland Politidistrikt, Politifullmektig, politiadjutant og politiinspektør ved Hordaland politidistrikt. Hovedsakelig påtaleavgjørelse og aktorering av straffesaker.
 • 1999-2000 ledet prosjektet "Hordaland i 100" som tok sikte på å påtaleavgjøre straffesaker innen 100 dager fra anmeldelse ved å integrere påtalejuristen i saken fra anmeldelse. Prosjektet fikk gode resultater og viet stor oppmerksomhet i Justisdepartementet og hos riksadvokatembetet. Rapporterte direkte til politimesteren.
 • 1996 Sunnhordland tingrett, Engasjement som dommerfullmektig i 4 måneder. Administrerte sivile saker og straffesaker.
 • 2001-2011 Advokatkontoret Fløien. Opprettet advokatkontoret i 2001. Selvstendig advokatfellesskap med 3 advokater og 2 fullmektiger.Hovedsakelig oppdrag innen strafferett, erstatningsrett, arve- og skifteoppgjør.
 • 2012-2013 Sentrumsadvokaten DA. Selvstendig advokat i kontorfellesskapet Sentrumsadvokaten bestående av 5 advokater. Hovedsakelig oppdrag innen strafferett, erstatningsrett, arv- og skifteoppgjør. Utviklet spesiell kompetanse på erstatningskrav etter vold og overgrep.
 • 2014 Selvstendig advokat i kontorfellesskap med Advokatene Arne Laastad, Rune Stavenes, Marie Aarseth og Ådne Laastad.