Advokatfullmektig Marit Gjerde

I permisjon fra august 2017-august 2018.

(vikariat som politifullmektig på Politihuset i Hamar, Innlandet politidistrikt)


Personalia og kontaktinformasjon:

Dir nr +47 55 55 96 03
Mob +47 916 01 043

Epost mg@advokatbergen.no

Virksomhetsområder:
• Allmenn praksis
• Arv- og skifterett
• Fast eiendom
• Forretningsjuss
• Gjeldsforhandlinger
• Konkurs og insolvensbehandling
• Tvangsfullbyrdelse
• Erstatningsrett - herunder erstatningskrav etter vold og overgrep
• Strafferett - Bistandsadvokatoppdrag

Utdannelse:
• 2005-2008 Voss Gymnas
• 2009-2010 Årsstudium i Psykologi, Universitetet i Bergen
• 2010-2015 Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring:
• 2013 Sommerjobb ved Voss lensmannskontor
• 2013 Trainee hos advokatfirmaet Riisa & Co
• 2013/2014 Arbeidsgruppeleder Universitetet i Bergen
• Fra sept 2015 Advokatfullmektig, Advokatfellesskapet Laastad Stavenes Aarseth Laastad og Ingebrigtsen