- ditt advokatkontor sentralt i Bergen

Kontakt oss!
Arv og skifte

Arv og skifte

Våre advokater har lang erfaring med bistand på det arverettslige område, også som offentlig oppnevnte bobestyrere. Vi bistår i alle spørsmål knyttet til arv og skifte.
Les mer

Konkursbo

Konkurs er et av våre hovedsatsingsområder, og som fast oppnevnte bobestyrere for tingrettene har vi i en årrekke håndtert store og små konkurssaker...
Les mer
Skilsmisse og samlivsbrudd

Skilsmisse og samlivsbrudd

En skilsmisse eller samboeroppløsning har som regel betydelige rettslige og økonomiske konsekvenser for de berørte.
Les mer