Vår kompetanse

Arbeidsrett

Hos Advokat Bergen spesialiserer vi oss på arbeidsrettslige spørsmål, og forstår viktigheten av et sunt arbeidsforhold i enhver organisasjon. Enten du er arbeidsgiver som trenger veiledning ved utforming av ansettelsesavtaler, eller en ansatt som har opplevd urettferdig behandling på arbeidsplassen, er vi her for deg. Oppsigelser, permitteringer, arbeidskonflikter eller spørsmål om rettigheter i arbeidsforholdet – uansett utfordring, sikter våre advokater i Bergen mot å levere klare, konkrete og løsningsorienterte råd.

Spør oss om

Utarbeidelse av arbeidsavtaler
Oppsigelse
Nedbemanning
Ulovlig midlertidig ansettelse
Varsling
Trakassering

Line Hvidtsten Ingebrigtsen

Advokat

Arv, skifte og familierett

Familielivets juridiske sider kan ofte være like komplekse som de følelsesmessige. Hos Advokat Bergen har vi lang erfaring med å hjelpe klienter gjennom prosesser som arveoppgjør, skifte etter samlivsbrudd og andre familierettslige spørsmål. Vårt team anerkjenner sensitiviteten ved disse sakene, og vi tar en skånsom, men samtidig grundig tilnærming for å sikre dine og familiens interesser.

Spør oss om

Arv
Konflikt mellom arvinger
Fremtidsfullmakt
Overføringer ved generasjonsskifte
Forskudd på arv, gave
Fordeling ved samlivsbrudd
Barnefordeling
Barnevern
Privat arv og skifte
Uskifte
Testament
Skifte av dødsbo, praktisk bistand

Marie Aarseth

Advokat

Erstatning og personskade

Ulykker skjer, men når de skyldes andres uaktsomhet, fortjener du kompensasjon. Advokat Bergen tilbyr ekspertise innen erstatningsrett, og vi har hjulpet mange klienter med å få rettferdig kompensasjon for medisinske utgifter, tapt arbeidsfortjeneste og annen skade. Vår kunnskap om lokal lovgivning kombinert med en dyp forståelse av medisinske og praktiske aspekter ved personskader, gjør oss til et foretrukket valg i Bergen.

Spør oss om

Erstatning i forbindelse med skader etter vold eller seksuelle overgrep
Fri rettshjelp
Erstatning etter ulykker
Søknad om voldsoffererstatning

Line Hvidtsten Ingebrigtsen

Advokat

Tvisteløsning og prosedyre

Hos Advokat Bergen vet vi at konflikter kan være tidkrevende, kostbare og stressende. Vårt team av advokater har solid erfaring med å håndtere sivile tvister – enten det er kommersielle konflikter, nabotvister eller andre uenigheter. Vi jobber både for å mekle og finne forlik, samt representere våre klienter for retten når det er nødvendig. Vårt mål er alltid å oppnå best mulig utfall for våre klienter på en kostnadseffektiv måte.

Spør oss om

Rettsmekling
Utenrettslig mekling
Prosedyre ved rettssak

Marie Aarseth

Advokat

Strafferett – forsvarer / bistandsadvokat

I møte med strafferettsystemet er det essensielt å ha en erfaren advokat ved din side. Advokat Bergen tilbyr dyktige forsvarere som kan bistå deg fra etterforskning til hovedforhandling. Vi tror på en grundig, etisk og samvittighetsfull tilnærming. Dersom du er et offer for en forbrytelse, kan våre bistandsadvokater støtte deg gjennom prosessen, hjelpe deg med å forstå dine rettigheter og sørge for at din stemme blir hørt i rettssystemet.

Spør oss om

Rådgivning mht. om saken skal anmeldes
Fri rettshjelp
Bistand under etterforskning
Bistand under behandling av saken i retten
Fremsettelse av erstatningskrav

Line Hvidtsten Ingebrigtsen

Advokat

Top
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter