Advokatfullmektig Andreas Dæhli Aslesen

Personalia og kontaktinformasjon:

Dir nr +47 55 55 96 15
Mob +47 916 01 043

Epost ada@advokatbergen.no

Virksomhetsområder:
• Allmenn praksis
• Arv- og skifterett
• Fast eiendom
• Forretningsjuss
• Gjeldsforhandlinger
• Konkurs og insolvensbehandling
• Tvangsfullbyrdelse