Marie Aarseth

Personalia og kontaktinformasjon:

Dir nr +47 55 55 96 06
Mob +47 92 09 91 84

Epost: ma@advokatbergen.no

Virksomhetsområder:

Arv og Skifte:
Testament - opprettelse eller endring.
Fremtidsfullmakt - opprettelse eller endring.
Privat og offentlig skifte.
Spørsmål vedrørende arveavgift og skatt.

Familerett
Bistand i tilknytning til
-separasjon, -skilsmisse og skifte av felleseie,
-opprettelse av ektepakter.

Samboere
Utforming av samboeravtale og sameieavtale.
Opprettelse av gjensidig testament.
Veiledning i forhold til pensjon, skatt, trygd, forsikring og rettslige forhold med oppløsning av samboerforhold.

Eiendomsmegling, bolig og næringseiendom Bistand i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom, samt ved leie av bolig.

Forbrukerrett

Utdannelse:
• 1986 Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring:
• 1986 - 87 Politifullmektig / adjutant ved Senja politikammer, Harstad
• 1987 - 89 Dommerfullmektig. Sorenskriveren i Hammerfest
• 1990 - 91 Førstekonsulent Fylkesmannen i Nordland
• 1992 - 93 Førstekonsulent / advokat Troms fylkeskommune
• 1994 - 96 Jurist DnB Region Nord-Norge, Tromsø
• 1996 Egen advokatpraksis, Bergen, i advokatfellesskap med Arne Laastad og Rune Stavene, utvidet med Ådne Laastad og Line H. Ingebrigtsen fra 2014

Diverse verv:
• 2004 - 2008 Medlem i disiplinærutvalget for Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane krets av Den Norske Advokatforening